Zenekar története

Történetünk ott kezdődött, amikor Scrofa, a halottidéző úgy érezte, szükség van az elhunytak búcsúztatásához, a lelkekről való gondoskodáshoz avatott társakra. Felkereste a különleges képességekkel bíró halottlátót, Szkrobeket, és a legendás halottkísérőt, Tomusint, hogy közösen megalakítsák a Virrasztók társaságát. Hármuk ereje, különféle képességeik összeadódtak, így lehetővé vált, hogy megidézzék, láthatóvá tegyék, közénk, majd nyugvóhelyükre kísérjék a bolygó lelkeket. Meggyújtották a virrasztás gyertyáit, melyeknek imbolygó lángjainál kiderült, kóbor árnyak sokasága vesz körül bennünket. Hőseink munkához láttak, és elkezdték közös virrasztásaik sorát, amelyhez ősi dallamokat, archaikus szövegeket kerestek, elegyítették mai mondatokkal, zenei elemekkel és ritmusokkal. A korszerű, mégis múltba révülő megszólaláshoz szakavatott siratókat kértek fel segítségül.
És lassan összeállt a kép… a hang… a szó… a dal…

hatter

 

A Virrasztók tulajdonképpen egy koncept-zenekar, amely a magyar népzene alapjain, a dark-goth-industrial metal formanyelvén fogalmaz meg érzéseket, gondolatokat a halál témakörében. A koncepció a virrasztás néphagyományán alapszik. A folklórban a virrasztás az otthon ravatalozott halott éjszakai őrzése a temetésig, általában egy vagy két éjszakán át. Oka a halott tisztelete, a megemlékezés, de a társas összejövetelek egyik alkalma is. Az egész ország területén általános szokás volt. Általában a rokonok, komák, ismerősök, szomszédok mentek virrasztani, de bárki mehetett, meghívás nélkül.

A virrasztók a halott körül énekelnek, beszélgetnek, mesemondással töltik az időt. A virrasztást egy vagy több olyan férfi vagy nő vezeti, aki erre a feladatra specializálódott. A hivatásos virrasztók saját énekgyűjteménnyel rendelkeznek, melyből a halotthoz, a halálesethez leginkább illő darabokat válogatják össze. virrasztok-tortenetuk-1Középkori énekektől, históriás énekeken, népdalokon át, népies műdalelemeket tartalmazó kántorcsinálmányig minden található a virrasztóénekek között.
Amikor meggyújtottuk a virrasztás gyertyáit, összeraktuk a magunk gyűjteményét. Ez lett első lemezünk anyaga, és ezt hallhatja a közönség a nyilvános virrasztások – koncertek – alkalmával.

Nekünk is vannak históriás énekekből, népdalokból, műdalokból építkező kompozícióink. De mindegyik komoly változtatásokon esik át, ahogy egy-egy szituációt, élethelyzetet, vagy éppen halálesetet körüljárjunk. A Halottlátó körülnéz, és észreveszi a bolygó lelkeket. A Halottidéző megidézi történetüket, médiumként közvetíti szavaikat, a Halottkísérő átkíséri őket spirituális létük újabb stációjába. És miközben megidézünk egy lelket, megemlékezünk egy elhunytról, vagy gyászolunk egy hátramaradottal, a hangulatból, a témából új zenei ötletek, szövegek nőnek ki, dalok, zenei sorok találnak egymásra, fonódnak össze, vagy éppen csupaszodnak pőrére. virrasztok-tortenetuk-2A megszólalásban nagyon fontos szerepe van a népi hegedűnek, érdekes színfoltként bukkan fel itt-ott a tekerő, de ami igazán meghatározó a folk-vonulatban, az a népies női ének, ami legtöbbször eredeti motívumokat hoz, és állít szembe a modernebb megszólalású, karcosabb, metalosabb férfi énektémákkal.
Egy dalon belül is van, hogy többször nyúlunk közös népdalkincsünkhöz. Szerencsére a magyar népzene igen gazdag, érzelmes, gyakran szomorú, keserű, tehát van honnan meríteni. Aztán a munka során hol a dallam alakul át, hol a verssorok cserélődnek ki, hol mindkettő. És legtöbbször nem is tudja a befogadó, hogy archaikus, vagy modern népdalt hall.

 

Mérföldkövei a működésünknek kiadványaink:

– 2009 elején megjelent az öt számot tartalmazó „Virrasztók”című demo EP.
– 2009 nyarára elkészült, és a Hammer Music gondozásában napvilágot látott „Az emlékezés órája” című debüt-album, ami 2010-es, második kiadásában angol-magyar booklettel jelent meg.
– 2011 júniusában ismét csak a Hammer Music gondozásában megjelent a „Memento Mori!” című második album. A korong először a HammerWorld Magazin mellékleteként, került az utcára, ezután digipack formátumban, a terjesztői hálózatban.
– 2014 elején került a közönség elé a harmadik album, a „Halál színei”, újra a Mammer Music égisze alatt, a HammerWorld magazin mellékleteként, majd digipack csomagolásban. A lemez a Hungarian Metal Award több szakmai díját is elnyerte.
– 2016 szeptemberében – hűek maradva a Hammer Music-hoz – megjelent a „Funeral Metal“ című tematikus válogatás-album.

virrasztok-demo virrasztok-emlekezes-oraja-cd2 virrasztok-memento-mori-cd3 virrasztok-a-halal-szinei-2014 virrasztok-funeral-metal-borito

 

Időközben igyekeztünk megismertetni magunkat, ill. a zenénket a közönséggel, itthon és külföldön egyaránt. Sok koncert, rengeteg kilométer, sok-sok szeretet a rajongók részéről…
És a folytatás igénye. Gyűlnek a tarsolyban a témák, bennünk az alkotó energiák, a rajongókban nő a kíváncsiság, ennek eredője pedig a 2017 karácsonyára tervezett új album, a „Mesék A Fekete Erdőből” lehet. Egy drámai, epikus hangvételű koncept-albumot tervezünk, aminek gerincét a Grimm testvérek sötét mesevilága adja.

A Virrasztók zenéje mindenkor költői, sötét anyag, érzelmes, néhol zaklatott, másutt lemondóan kiürült, de végtelenül őszinte. Azt szerettük volna, ha általa a hallgató találkozik az elmúlás gondolatával és az elhagyatás magányával, és megbékél a változtathatatlannal.
Élőben is igyekszünk pontosan tolmácsolni a lemezanyagot, megfejelve az „itt és most” élményével, pillanatnyi plusz hangulatokkal, a ”szeánsz” összekötő erejével. A jelmez, az arcfestés, a számok között elhangzó dal- és verstöredékek, szövegek egy kicsit a színház felé tolják az előadást, és a közönség reakcióiból világos: mint egy jó színházban, a katarzis itt sem marad el. A hazai, ill. erdélyi koncertek sora mellett módunk volt egy nyolc országot felölelő európai turnén idegen ajkú közönség előtt is bizonyítani: a zene, jelesül a magyar népzene és annak fúziós továbbgondolása képes átlépni a nyelvi korlátokat, és utat találni a szívekbe.
virrasztok-holdNyolc éve tértünk rá erre az útra. És kinyílt előttünk egy sötét, borongós, de tiszta világ. Bizonyára nem vagyunk egyedül azzal a gondolattal, hogy a halál nem radíroz ki bennünket a világból teljesen. Mint a születés, állomása csak a halál a szellemi életünknek, és bár jelen földi létünknek végpontját jelenti, a következő időszak kezdőpontja is egyben. Nevezzük más létsíknak, dimenziónak, bárminek, a lelkeknek valahol lenniük kell, és ha valami miatt a kijelölt utat nem találják, ha elvarratlan, elvágatlan szálak a földi élethez kötik őket, szükségük lehet olyan segítőkre, akik eloldják ezeket a szálakat, és útjukra bocsátják a távozókat. És nem szabad elfelejteni sohasem azt, hogy a halál mindannyiunk közös sorsa, érdemes idejében megbékélni vele, hogy mikor eljön az idő, és elodázhatatlanul menni kell, tudjunk méltósággal átlépni a határon. A Virrasztók ennek a méltóságnak a megőrzésében segítenek.

Elérhetőségeink:

www.virrasztok.hu
www.facebook.com/virrasztok
ww.youtube.com/virrasztok
virrasztok@gmail.com
+36-31/7844481